Ei tiiä joht, kas põlvakõsõ iks omma märknü, kiä om niida üteldä Põlva kõgõ kuuulsamb minnij. A timä om Põlvast peri paraigu maailma üte kõgõ kõvõmba kümmevõigõlõja (Uibo Maiceli) naanõ ja om peri Bahama saarilt ni om üle ilma kae et kõgõ kipõmb juuskja-naanõ. Viimätsilt olümpiamängelt sai tä kuldmidali. Muidoki om täl säändene nimi, et kiäki mõista ei taad vällä üteldä.

Nüüd sõs sääne mõtõ. Perädü maru ehk sõs hurrigaan lahksõ ärä kogo Bahama elämise. Suurõmb jago maiu om häötet. Maa esi om aga sääne, et tõtõst sünnüski üüldä, et paha maa. Neo saarõ omma tasatsõ ni olõ ei merest pall’o korgõmba ja nii upot’ taad kõva vihm ku ka merevesi. Taa tähendäs, et juumisõs vett olõ ei ja suur jago nurmi omma ka soolatsõ viiga är tsurgit.

Põlvakõsõ võinu nüüd rahha korjama naada ja sis saatnu seo raha umalõ kuulsalõ ja ausalõ minnile, et tä olõs saanu ummi inemiisi avita.

Nii sis võinu timmä järgmäne aastak kutsu Põlvalõ ja kõrralda naisilõ joosuvõigõlusõ. Olõs peris illos kaia, ku edimäne lõpõtas joosu kümme meedert iin tõisist. Vast pand seo ka mõnõ Põlva vai muu Võromaa tütrigu tõsitsõmbalt juuskmist har’otama. Kerge jalaga latskõisi meil om, esi olõ mitund nännü, a vet ku nä kasusõ, sõs tulõva näile tõsõ huvi ja tegemise.

Elleri Kalle

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit