16.–18. põimukuul tulõ 14. ökofestival «Rohilidsõmb elo». 16. põimukuul saa ossa võtta mitmõst tüütarõst, näütüses meisterdedäs Suurõtiimuusõumin kepphobõsit ja Maarja külän opatas ossõst aida tegemä.

17. põimukuul saa kah mitmõn tüütarõn kävvü, Pokumaal tetäs kasvotrükki ja Räpinän opatas latsi kajakiga sõitma. Lisas saa kaia tulõtseremooniat, kävvü Paranduskohvikun ja tetä pall’o muud.

18. põimukuul peetäs Karilatsin Põlva talorahvamuusõumi moro pääl perepäävä laatu, kon müvväs uma maa kraami ja tulõ ka uhkõ kultuuriprogramm. Oodõdu omma kõik, kiä luudusõ hoitmisõst luku pidävä.

Inämb teedüst saa Mol’ovihust vai https://ecofest.ee/ päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit