Puulpäävä, 8. joulukuul peetäs Põlva kultuuri- ja huvikeskusõn jõululaatu.

Muiõ kauplõjidõ kõrval tulõva uma kraamiga vällä ka kõik Põlva gümnaasiumi opilasfirma.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit