Kuuli raadiost, et Roodsi latsikiränik Lindgreni Astrid olõs märdikuul saanu 110aastadsõs. Kas Roodsimaal suurt pito kah peeti, tuust ma es kuulõ. A tuud külh kõnõldi, et ku latsilõ loeti sääl ette Pikäsuka Pipit, kink esä oll’ niigrikuning, saiva suurõ inemise väega vihatsõs.

Ma sai kah tuusama päiv vihatsõs, ku telekah näüdäti Schwarzeneggeri Arnoldit.

Ku Pipi esä tohe ei inämb olla niigrikuning, a piät olõma Lõunameresaari kuning, kuis sõs tohes olla üts Ameeriga miis säändse nimega? Päälegi poliitik ja näütlejä? Ku säidsekümmend aastat tagasi kirotõdu Pipi-raamadu pidi ümbre tegemä, sõs olkõ ka pia sama vana Ameeriga jõvvumehe nimi vällä vahetõt. Näütüses Musta-Lõunameresaarõmehe Arnold vai Afroameeriga Arnold. Ku poliitilisõlt kõrralinõ olla, sõs joba lõpuni.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit