Tahas üteldä midägi vaimukat, a no – ei tulõ vaimu pääle. Kõik taa perämädse ao suusasport ja poliitika presvä vaimu maaha, nii et mõttõgi omma säändse puulhapanu.

Võissi jo pruuvi naid kattõ asja kuigi köütmä naada, et poliitikidõ doping vai nii. Tuu nilbõ tii vii muidogi kõrraga e-valimiisi mano. Omma jo poliitigu õks ütelnü, et as’a piät päält õigõ olõmisõ ka õigõ vällä paistma. Seokõrd võisõ võitjaeräkunna e-tulõmuisin nätä selget anomaaliat. Säänestsamma, nigu suusasportlaisi verepildin, kon mõnõ näütäjä esieränis korgõ paistu.

Mi es usu aastit, et suusakangõlasõ võinu olla ummi tulõmuisi man keeletüid võttit tarvitanu. No ku noorõ mehe vahelõ jäi ja üles tunnisti, om arvaminõ muutunu ka varatsõmpi võitõ kotsilõ.

Ma olõ mitmõ perämädse kõrra valimiisil uma helü andnu arvutiga. Om kipõmb ja mugavamb, päälegi ei saa mu helü inemise silmänägemise vai väsümüse peräst võlss unikulõ trehvädä. A seokõrdsõ tulõmusõ tekütivä hengen väiku dopingukahtlusõ.

Olõ-i hätä, kõgõst om välläpäsemine olõman. Egä kõrd om valimiisi aigu olnu üts eräkund, kiä sääd e-valimisõ kahtlusõ ala ja kuts ummi valijit paprõ pääl hellü andma. Varrampa tekk’ tuud Keskeräkund, seokõrd EKRE. Järgmiidsi valimiisi aigu võinu samma tetä Reformieräkund. Niimuudu saanu nä ummi dopingukahtluisi lakja aia ja näüdädä, et kõik om ja paistus õigõ.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit