Joba kolmas suvi peetäs Pokumaal Hauka talo man uibuaiakontsõrtõ. Seo suvi astus edimädsenä üles Jürjensi Mari joba 17. lehekuul.
Nigu Pokumaa uibuaiakontsõrtõ man iks om olnu, kõnõlõs ka timahava inne kontsõrti juttõ Pääri Piret.

Ligembät teedüst Pokumaa tegemiisi kotsilõ saa kaia internetist kodolehe pokumaa.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit