Pokumaa vahtsõs juhis saa lehekuu lõpust Hendriksoni Nele (40), kiä om parhilla Eesti toidupanga kommunikatsioonijuht. Nele sääd hinnäst Võromaalõ elämä ja om otsnu mi kandin süämelähküst tüüd.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit