Tarton näüdäti inne imäkeelepäivä, 13. urbõkuul vahtsõt raamatut «Aastatsõõr pokudõga», kon omma Valteri Edgari luudu poku köüdedü luudusõfotodõga, miä omma tettü Vanal Võromaal, päämidselt Pöörüsmäel, kost kunstnik tarnamättä ku poku hindä ja eestläisi jaos üles löüdse.

Võro instituudi vällä ant raamat om katõkeeline. Pilte tävvendäse Valteri Edgari perijä Leppiku Külli elolidsõ võro- ja eestikeelidse mõtõlusõ tollõst, midä silm aastatsõõrin näge. Nuu mõtõlusõ omma pasligu lukõ täüskasunuilõ, a suuri inemiisi kõrval saava hää pildi pokudõ aastast ka latsõ. Mõtõluisi kiil om pokudõ hällüpaiga Urvastõ peräne, mis võissi kujutluisi maailman ollaki pokudõ kiil.

Uma viimädse kodo Võromaal Urvastõ kandin sisse säädnü tunnõtul eesti kunstnigul Valteri Edgaril om timahava 90. sünnüaastapäiv ja «Aastatsõõr pokudõga» om üts märk, mis seod tähtpäivä miilde tulõtas.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit