Ku tahat midägi kimmäst är tetä, om mõistlik plaani, kuimuudu tuu asi tettüs saa, ja sis plaani perrä minnä. Ku tahat, et kõtt täüs olnu, tasus märki vällä söögimenüü, säält tagasi, et mis tuu vai tõõsõ jaos vaia om, sis kraam kokko otsi ja süük valmis tetä. A egäsugumadsõ mõistligu plaani man tulõ kimmähe rehkendä ka võimalusõga, et egä kõrd ei pruugi kõik plaani perrä minnä.

Hallõ-nal’akas, a tegeligult peris kurb lugu juhtu tugõvidõ Võromaa-juuriga laulja Suviste Ukuga. Täl oll’ aastit tahtminõ, plaan uma lauluga Eesti iist Eurovisioonilõ saia. Timahava läts’ki tä plaan täüde: Eesti Laulu võit andsõ kimmä piledi suurõ Eurovisiooni-lava pääle, miljonidõ telekaejidõ silmi ala. Rõõm oll’ suur, tunnustus aastidõpikkudsõlõ tüüle oll’ tulnu. A sis, nigu mõnõn filmin vai tiatritükün, tull’ ette takistus ja käändse kõik olnu pää pääle. Maailma ründävä taudi peräst jäetas Eurovisioon är. Laembalt kaiõn kattõ mõnõ pääväga muusikidõ ja muiõ esinejide leevätüü. Kõik kontsõrdi, luulõõdagu, tiatrietendüse ja muu sääne kaeminõ läts’ pääväpäält ja periselt tiidmädä aos kinni.

Nii taa plaanimajandusõga om: inemine tege plaani, a või-olla kiäki kongi itsitäs tuupääle peio. Siski massa-i äkiliidsi muutumiisi peräst hindäst vällä minnä (tan või miilde tulõta ütte vanna nall’a kaalani virdsa seen olõmisõst ja nõna norgolaskmisõst). Plaanimi iks edesi ellä!


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit