Tsiistre küläkuan plaanitas pitä 2.–6. hainakuu pääväni viie päävä pikkunõ maalilaagri, kohe oodõtas latsi üten ummi vanõmbidõga.

Laagrin saa maalmist oppi nii latsiga ütenkuun ku ka eräle. Suurõ inemise pindseldäse õlivärvega, latsi jaos omma vesivärvi. Päält tuu saa tsipakõsõ savikunstiga tutvust tetä.

Suurilõ inemiisile oppas maalmist Tarto ülikooli kunstioppaja Mossi Rauno. Latsi oppaja om kunstnik Rähni Jane. Oppus passis vähämbält viie aasta vannudsilõ latsilõ.

Päält oppuisi saava laagrilidsõ üten lüvvä Misso kandi suvõpidol Hino järve veeren, pido tulõ 7. hainakuu pääväl.

Oppuisi mano käü ka üümaja Tsiistre küläkuan ja süük (kolm kõrda päävän). Viiepäävädse laagri hind om kokko 180 eurot suurõ inemise ja 125 eurot latsõ päält, mitmõ latsõ päält veidemb (hind tulõ esi kokko kõnõlda). Kirjapandminõ kooni 25.06. maiden@tlu.ee vai Facebookin sõnomiga Tsiistre küläkualõ.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit