Vahtsõliinast peri sõsaridõ Guerrin Triinu (42) ja Karu Kadri (33) võromaisõ söögi valmistajal Piiri Köök sai täüs viis aastakka.

«Edimält teimi Vahtsõliina kandsih Piiri kõrdsih keskao süüke, a sis saimi arvo, et meid huvitas kõgõ inämb Võro küük,» kõnõl’ Guerrini Triinu.

Naasõ käve kats aastat Vana-Võromaa söögimeistriid pite söögioppust korjaman ja panni kokko «Võromaa söögiraamadu» (2014). Huviliidsilõ tetäs uma söögi laudu, umma söögitarrõ ei olõ julgunu nä viil valla tetä.

Triinu ütel’, et Võromaa süüke tegemist om olnu laapsamb är oppi – oppajit viil om. «Keskao retsept om kirän sakõst säänest muudu: võta üts suur härg ja panõ patta, noid ja noid asjo mano,» muheli tä.

«Ku saat sändse meki kätte, et inemine tund, et täpselt säänest tekk’ vanaimä, sis lätt õkva määnegi uss kõrras vallalõ: inemisel tulõva miilde latsõpõlv, juurõ, vana luu,» ütel’ Triinu. Üts sääne ussõ vallalõtegijä om olnu kõrnõvõiuleib, a ka kanõpist tettü söögi.

Triinu ütel’, et söögi täpsä mekk ja vällänägemine om inemiisi jaos armõdu tähtsä: «Üts inemine kõnõl’, et timä imä oll’ tennü mehe puhtõlavva pääle täüdetüid tsiajalgu. Tsiajala otsah omma sändse väiku luuotsakõsõ. Kiäki oll’ nuu otsakõsõ är võtnu ja tuha sisse visanu. Säält tuha seest oll’ imäkene nuu üles kor’anu, puhtas mõsknu ja jäl tagasi tsiajalgu otsa pandnu – et olõs nii, nigu om kõik aig olnu, ja kaonu miis olõs rahu olnu.»
Söögikraami kasvatasõ Triinu ja Kadri päämidselt esi, piimä-lihha otsitas külä päält.

Määne om sõsaridõ meelest hää suvinõ uma süük? «Haara kõkkõ, miä uman aian kasus, mõtsast siini mano, üten lihaga patta hauduma ja väega hää saa,» kitt’ Triinu.

Karu Kadri praadileevätort «Tsiga hää!» sai 2014. aastal Nami-Nami söögiportaali esämaaliidsi tortõ võistlusõl kõgõ parõmba sooladsõ tordi preemiä.
Karu Kadri praadileevätort «Tsiga hää!» sai 2014. aastal Nami-Nami söögiportaali esämaaliidsi tortõ võistlusõl kõgõ parõmba sooladsõ tordi preemiä. Pilt eräkogost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit