Oll’ tävven ilun suvõpäiv. Käve Võrun hambatohtri man ja mul kaksati hammas vällä. Mul oll’ väega sant olõminõ, kopõrdõ kuigi bussijaama ja sai õkva bussi pääle.

Buss oll’ joba Puusepä piätüsest müüdä sõitnu, ku trügisi ettepoolõ ja palssi piimäpuki piätüst. Bussijuht kärät’: «Mis asja? Piimäautugi ei piä inämb piimäpuki man kinni, sõs ammuki viil buss!»

Mõtli, et nüüt vii tä mu Kääpäle ja kuis ma kül tagasi saa: mul ju nii halv olla. Kinni pedäsi.

Aidma Hele

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit