Üts miis võtsõ salahuisi naasõ, kedä õkva ülearutsõ silmäiluga õnnistõt es olõ. Läts’ kuun naasõga sugulaisi poolõ kartulivõtmisõ talussilõ.
Hummukusüük oll’ süüdü, rahvas kõik põllu pääl. Majaperemiis läts’ viil tarrõ kaema, kas säält iks tuli sai är lastus.

Tarõn oll’ tuusama naistõrahvas ja säädse hinnäst hoolõga piigli iin.

Peremiis kai, ohas’ ja ütel’: «Latsõkõnõ, ei avida siin piigli kah inämb midägi!»

Lehe Lonni

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit