Võro kultuuri kõgõ tähtsämb sündmüs täämbädsel aol om kimmäle võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido. Pidost saa laulja vai päältkaejana ossa vähembält egä säitsmes võrokõnõ.

Timahava peetäs pito viies kõrd, nii et pidol om väiku juubõl. A taa olõ-i ainumas ümärik tähtpäiv. Arvada om taa Uma Pido kõgõ suurõmb üritüs, minka Võromaal Eesti riigi suurt juubõlit peetäs.

Timahavanõ pido om esieräline tuuperäst, et lauldas laulõ, miä omma rahva vällä valitu. Varatsõmpi pidodõ kavast sai egäüts valli hindäle kõgõ inämb miildüvä laulu ja niimuudu panti laulukava kokko. Tuu tähendäs, et laulu, miä 2. piimäkuul Kubija laululava pääl ette kandas, omma inemiisile tutvamba, ku hariligult võrokeelidse laulupido laulu omma olnu.

Pido om õkva ussõ iin. Om paras aig pidorõiva vällä otsi ja mõttõ pido perrä säädi. Tulõva puulpäävä Kubijal näemi, kullõmi ja laulami!


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit