Timär Seyfullen

Iispäävä, 10. põimukuud vai sis rüäimä päävä õdagult läts’ siist ilmast är Timär Seyfullen. Täl oll’ rauhahädä.

Timär oll’ kõik neo aastaga Esti tatarlaisi päämiis. Vähä tuust – tä oll’ ka Estimaa veidebüs­rahvidõ iin­otsan. A miä piäs võrokõisilõ ni setosidõlõ tähtsämb olõma, oll’ taa asi, net Timär oll’ Esti paikkundliisi ja veidebüskiili liido iinotsan kah, a seo oll’ asi, miä olõ es Estin nii väega teedä-tutva, a vet Õurooba veidebüskiili tegemisin ja liikmisin oll’ seo väega tunt ja seost sis võro kiil ja võro rahvas saiva tutvas niida ku Bretag­nen, Friisimaal ku ütle­me ka Katalunjan.

Timärile miildü väega käv­vü Võromaal ja Setomaal, esierälde miildü tälle muidoki sann. A tä oll’ kah arkitehti koolitusõga miis, sis kõgõ inämb miildü tälle olla Moostõn, sääl oll’ tä külh mitunt tretti.

Timäl oll’ kah väega selge Vinne valtsuse poliitiga ja seoperäst mõistsõ tä mitu kõrda ette vällä rehkendä, määnt­sit sammõ võidas säältpuult astu, ni sõs joba ette midägi märki.

Timärist pei väega luku Kihnu inemise. Mättä Mare ütel’, et timä jaos oll’ tatarlanõ üts parõmbit nõvvoandjit.

Tahas tan võrokõisilõ üldä: är läts’ mi hää sõpr, illos olõs timmä iks meelen pitä.

Elleri Kallõ,
õkah’os nüüd sis Esti paikkundliisi ja veidebüskiili liido iin-miis

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit