Mul om vahtsõnõ arvudi ja naksi päält pikki aastit jälki kompuutrimängõ mängmä.

Vanastõ mullõ es miildü, sõs olli mängu peris elost viletsämb graafika ja helüga, peris elo sisu oll’ kah mängõ umast kõvõmb.

No omma mängo peris elost ette jõudnu. Ku mullõ mängon kiäki ei miildü, ma või täl pumppüssäga pää otsast laskõ vai auto alla aia. Ku mäng üle viskas, saa ma tõsõ mängo võtta. Peris elon loksus pääväst päivä, aastast aastahe üts ja sama plaat.

Tüüd inämb ei tii. Ma pruuvsõ pikält tetä, a midä rohkõmb ma tüüd tei, tuud veidemb mul rahha oll’.

Milles tüü? Kõrralik arvudimäng mass 60€, tollõga saa kuu aigu läbi. Internet mass 25€ kuu. Rohkõmb ei kulu kohegi. Ku iks ei liigu, kulus energiät kah kõvva veidemb ja süüki lätt kah veidemb, autokütüst, autokummõ ja muud niisama. Rõivist kulus õnnõ püksiperse.

Mul ei olõ inämb murõht, kes Eurovisioonilõ lätt. Minke vai kõik! Vai kes parajahe valitsõs vai kes president om. Mu peräst võiti hindu nõsta vai alla laskõ, mu siitmine om nii aigladsõs lännü, et paki sardellega saa kats nädälit läbi.

Kai täämbä üle hulga ao kõrras aolehte, et vast om midägi muutunu, huvitavambas lännü, a ei olõ.

Säidse eksoplaneeti leüti, millega ei olõ midägi pääle naada.

Kanada akaademigu uurõ inemiisi kusõmisõst ja tull’ vällä, et arõnõnun maailman om seo egän riigin suurõst luust ütesugunõ. Tuu jaos võeti 250 ujolast proovi ja leüti, et inemise kusõsõ ujolan ja spaan vette egäl puul suurõst luust ütepall’o.

Ma ei imehtä. Maailman om üle 7 millärdi inemise. Ku egäüts kusõs üüpäävän puul liitrit, tege tuu kokko 3,5 millärdit liitrit kust, mis om tõisi sõnnoga 22 miljonni barrelit, ja kohegi piät tuu ummõhtõgi pandma.

Ma arva, hää Uma Lehe lugõjist spaasõbra, et parhillanõ peris elo ei olõ mu jaos.

Kaegõ, tuu kusi ei püsü ujolan, tuu tulõ säält vällä ja lätt inemiisile päähä. Sõs tulõva inemiisil egäsugudsõ huvitava mõttõ, miä mullõ jälki huvitava ei olõ.

A hää, aig om hummogust süvvä. Täämbädses om supiluidsatäüs tatrikku, vast mahus sisse. Sõs lää tõmba arvutin aoviites paaril kusõpääl kõri läbi…

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
virtuaal-miis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit