Võro perimüstandsu festival pidä 26. mahlakuul konvõrentsi, kon arotõdas, kas ja mille pidänü elävän esitüsen alalõ hoitma edevanõmbidõ tandsõ ja muusikat.

Arotuspääväl astva üles koreograaf-lavastaja, tandsuanalüütik ja -uurja Kapperi Sille, Mooste rahvamuusigakooli direktri ja oppaja Sildoja Krista, Võro käsitüümeistre ja rahvarõividõ tegijä Küngasõ Carmen ja inneskine seto ülembsootska ja folkloorinõvvokogo teedüssejuht Laaneotsa Annela.

Konverents nakkas pääle kell 11 Võro Keskliina kooli aulan. 25. Võro perimüstandsu festival peetäs 18.–21. hainakuul Võrol ja Võromaal. Ligemb teedüs kodolehe vorufolkloor.ee pääl.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit