Puulpäävä peeti Sulbi ja pühäpäävä Savõrna mihklilaata, mõlõmbal laadal oll’ mineväst aastast inämb kaupmiihi, no ostjit samapall’o nigu iks.

Laadakõrraldaja ütli, et kauplõja jäivä iks rahulõ. No jutus tull’, et äkki tõmmada laadapäivä «rahapäivile» lähkümbäle. «Märgimi, inemiisil om tõtõst kuu lõpun veidü rahha,» ütel’ Savõrna laada kõrraldaja Luiga Anu.

UL

Miisõbra Savõrna mesinigu Kukõ Maidu leti takan.
Miisõbra Savõrna mesinigu Kukõ Maidu leti takan. Antsovi Raivo pilt

«Usside pidu»
Valgjärve valla aastapäävä lillesäädevõistluse võidutüü saiva vällä valli Savõrna laadakülälise. Üte helüga võitsõ intrigiirvä nimega tüü «Usside pidu», autor om Drenkhani Maria. Antsovi Raivo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit