14. süküskuul peetäs Võrol Kandlõ kultuurimajan Võromaa tüümessi. Paiga pääl omma tüüandja ja ettevõtja, kiä mi piirkunnan tüüd pakva. Muu hulgan andas teedüst, määndse tüükotussõ tulõvigun vabas võiva jäiä.

Nuuri jaos peetäs eräle ajurünnäk, kaias tulõvikku ja kõnõldas mitmist võimaluisist, miä võisi näile huvvi pakku.

Kell 12 peetäs Kandlõ lava pääl avalikku debatti tuust, kas meil om tüü- vai tüüjõupuudus. Teemat lahksasõ ettevõtja, erialaliitõ ja umavalitsuisi esindäjä.

A Kandlõ kohvikun om seo kõrd valla karjäärikohvik: andas kipõt teedüst, kuis ja kohe pidänü minemä, ku tahat midägi oppi vai midägi uman tüüelon muuta.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit