12aastadsõlt kotost Võromõisast Võro kreiskuuli opma lännü Lina Robert (Karl Robert Linna 1893–1985) mõistsõ häste laulda ja pilli mängi.

Muusõumilõ saadõtuin mälestüisin kirotas tä nii: «Võrol oll’ sis ammõtin rätsep Sika Osvald, kes mängse pasunakoorin. Kuna tä pidi hindä man üüriliidsis ka maalt tulnuid koolipoissõ, sis sai Sikk teedä, et ma mõista pilli mängi. Tä opas’ mullõ selges alt-pasuna-mängmise.»

Pasunakuur mängse tandsus nii õdagu pargin ku ka pidol. Poiskõnõ tiinse pillimänguõdaguga rubla vai eski kats. Tuu raha iist olõs Robert saanu ummi lemmikit – tsukrukrõngliid – osta kas 100 vai 200.

Pasunakooril oll’ paar aastakka massulinõ vissiplats Tamula järve pääl. Robert kirot’, et pillimehe hoiõ esi tuu platsi lumõst puhta. Ku platsi pääle oll’ tuisanu iks väega pall’o lummõ, sis palksi nä tuu tüü pääle Võro vangimajast vangõ. Rahha es saa vangi hindäle, tuu sai vangimajalõ.

Lina mälestüisin om kirän, et päävä aigu es tuu vissiplats pall’o sisse, a õdagu külh, ku visselemise mano käve muusiga tulõvärgiga (pillimängjä teivä esi värviliidsi kündlelatõrniid).

Robert: «Vaheaol jõimi tsäid ja sulatimi tossu pääl pille vallalõ, ku trehväs’ külm ilm olõma. Et puhkpilli klapi külmä ilmaga kinni es jäänü, avit’ ka tuu, ku valla veidükese piiretüst pilli sisse. Tuud mi mõnikõrd teimi, a pia pidimi dirigendi nõudmisõl är lõpõtama: ütsjago miihist, tuu asõmõl, et valla piiretüst pilli sisse, vali tuu umast kõrist alla ja sis jäi pill kinni ja mehel oll’ pää lämmi.»

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja

Võro kreiskooli puhkpille orkestri
Zopa Gustavi 1913. aastal tettü pildi pääl om Võro kreiskooli puhkpille orkestri. Ederian kesken om kreiskooli inspektri Floru ja tõsõn rian häädkätt tõnõ Lina Robert. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit