Kuuli raadiost, et pia naatas ka Eestimaal inemiisi maaha laskma.

Edimält pandas saina viirde nuu, kiä omma kurja vai ull’uisi tennü. Peräh või ka tõisi inemiisi käeh kõrd olla.

A ma olõ tähele pandnu, et ka väega hää inemise tegevä vaihõpääl ull’uisi.

Ma esiki olõ sääne. Muido olõ ekäpite sündsä ja elä iks viie perrä, a tõõnõkõrd õkva kisk ull’uisi tegemä. Peräh om hindälgi halv ja kahjatsõt süämest. Ega ma tuuperäst viil halv inemine olõ-i. Tiiä-i, kas musugutsit ka küllä pite otsma naatas, et tuld anda…

Ma mõtlõ, et vast tuu rahvapartei valimislubahus om säänesama lubahus nigu tõisil. Et lubatas külh kõkkõ, a tegemä ei naata. Sõs vast piä-i pelgämä.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit