Võro instituut kutsõ 14.–26. süküskuuni üles pakma vällä kõgõ põnõvampi võrokeelitsit sõnno. Üleskutsõ läts’ kõrda suurõlõ hulgalõ inemiisile: Mol’ovihun jõudsõ sõnnom ligi 10 000 inemise mano ja vällä pakuti päält saa sõna.

«Kõgõ inämb miildünü sõna oll’ «pudsunudsija»,» kõnõl’ Võro instituudi tiidrü Jüvä Sullõv. «Viil pakuti säändsit sõnno nigu «parhilla» ja «prõlla», nuu miildü inemiisile. Väega huvitav sõna oll’ «nussõldõ», miä tähendäs, et ku midägi om kehväste lännü, sis om nussõldõ lännü,» selet’ tä.

Välläpakutuisi sõnno hulgan oll’ hulga täpitähtiga sõnno, miä paistus, et miildüse inemiisile: mürre, hämmämä, hämmätüs, täämbä, põrõhõlt.

Välläpakutuist sõnnost valitas vällä 10 sõnna, miä saadõtas Friisimaalõ Ljouwertilõ, miä om 2018. aasta Euruupa kultuuripääliin. Sääl om kiilimaja, kon pandas vällä näütüs pall’odõ Euruupa kiili sõnnost.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit