Viiendä Uma Pido noodivihk om valmis saanu ja pääle nakkas kuurõ kirjapandminõ pidolõ. Hinnäst saa kirja panda kooni 1. joulukuuni 2017.

Pidolõ oodõtas laulma mudilaisi-, latsi-, poiskõisi-, naisi-, miihi- ja segäkuurõ Lõuna-Eesti maakundõst, kon köüdüs võro keele ni kultuuriga olõman. Oodõdu omma ka kõik koori, kiä laulu är opva ni võro keelest ja meelest üten lõunaeestläisigä rõõmu tahtva tunda.

Egä koori kirjapandmisõs tulõ internetin täütä kirjapandmisleht Uma Pido kodolehe umapido.ee pääl.

Õkva valmis saanu lauluvihun omma seen pidol laulõtava laulu üten nuutõga. Kuurõlõ, kon latsõ laulva, mass pido noodivihk 3 eurot, suuri inemiisi kuurõlõ 5 eurot. Koorijuhi saava uma vihu ilma rahalda. Ku kuur taht viil otsusta, kas tulla pidolõ vai mitte, om võimalik koorijuhi vihk kaemisõs saia.

Noodivihkõ saa:

● Võro instituudist. Tulõ Tigasõ Merikesele ette kõlista 5691 6280.
● Põlva maavalitsusõst. Tulõ Põvvatu Heljele ette kõlista 5256 218.
● Tarto maavalitsusõst. Tulõ Halliku Astridilõ ette kõlista 5649 1696.
● Postiga. Noodivihkõ hinnalõ lätt mano saatmisõ kulu.

Viies Uma Pido tulõ 2. juunil 2018 Võro Kubijal ja om võrokõisi kingitüs 100 aastaga vanotsõlõ Eesti Vabariigilõ. Samal aol tähüstedäs ka võrokõisi Uma Pido väikut juubõlit. Pido om seokõrd pühendet Võromaa vanavanõmbilõ. Seokõrd valisi rahvas pido laulu vällä avaligul internetihääletüsel Ütenkuun ummi lemmiklaulõ hõisatõn tähistämi nii Eesti Vabariigi suurt ku Uma Pido väikut juubõlit.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit