Brüsselih kokko tulnu Õuruupa Liidu maie valitsuisi juhi otsusti, et järgmädses katõs ja poolõs aastagas saa Õuruupa Ülembkogo presidendis jälki Donald Tusk, kiä om tuun ammõtin olnu 2014. aastaga joulukuust. Tusk oll´ inne tuud Poola pääministri ja Ütiskundliku Platvormi eräkunna päälik.

Õnnõ Poola parhilladsõlõ pääministrile Beata Szydłolõ, kiä esindäs Säädüse ja Õigusõ eräkunda, ülembkogo valik es miildü. “Tä es mõista jäiä nõutraalsõs vai jättä puult võtmalda,” ütel Szydło.

Õuruupa Ülembkogo om liidu riike valitsuisi juhtõ kokkosaaminõ, koh käüvä kuuh inämbäste pääministri, a näütüses Prantsusmaalt, Kreekast ja Leedust presidendi, et kokko leppi Õuruupa Liidu tegevüse päämidse suuna ja tetä är suurõmba otsusõ. Õuruupa Ülembkogo presidenti om kutsut ka Õuruupa Liidu presidendis.

Donald Tuski kõik vanavanõmba olli peri kašuubi rahva hulgast. Kašuubi kiil om õdaguslaavi kiil (poola keele sugulaskiil), midä kõnõldas Gdanski liinast õdagu puul.

Kokko säädse Hainapuu Ott

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit