MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü om vällä hõiganu vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumisõ konkursi. Konkursi teema om suidsusann ja sannakombõ.

Ettevõtmisõga tahetas mano saia sannaga köüdetüid kaupu ja meelüssit ja kittä savvusannakombit. Konkursilõ oodõtas innekõkkõ sändsit asju, miä omma köüdedü Vana-Võromaa savvusannakombidõga. Nuu võiva olla sannankäümise jaos tarvilidsõ as’a, sanna pasva as’a vai sannaperimüsega köüdedü meelüsse. As’a tege põnõvambas sinnä mano käüvä lugu.

Tähtsä om läbi märki ka kauba pakend, selle et konkursiga saadut kraami võinu edespite anda müüki Vana-Võromaa e-puuti Uma Puut, laatu pääle, muusõumipuutõhe ja suvõpuutõhe üle Võromaa. Savvusanna ja kombidõ kotsilõ saa mano lukõ kodolehe päält: www.savvusann.ee.

Konkursist kutsutas ossa võtma innekõkkõ käsitüütegijit, ettevõttit, opilaisi firmasit. Vana-Võromaa käsitüü tsõõriklaud om kokko säädnü ka nimekirä mõttist, määndse kauba olla võinu. Tuud nimekirjä vai ligembät teedüst või küssü kõrraldaja Oja Vilve käest vilve.oja@gmail.com. Niisama pallõldas Vana-Võromaa savvusannasümboolika pruukmisõs kas asjo vai pakendi pääl inne kõrraldajaga nõvvo pitä. Võro keele api ja nõvvo saa küssü Võro instituudist.

UL


Meelüsses või passi ka sannaga köüdet umakeeline silt. Pilt kodolehe savvusann.ee päält

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit