Võromaa talopidäjide liit om vällä kuulutanu konkursi Uma Meki söögivõrgustigu projektijuhi löüdmises. Projektijuhi päämidse ülesandõ omma arõndusõ, müügi ja turundusõga tegelemine ja söögivõrgustigu suhtlusõ kõrraldaminõ.

Oodõtas innekõkkõ kandidaatõ, kiä omma inne söögiala pääl tegotsõnu, kinkal om juhtmis- ja võrgustigutüü kogõmuisi. Kandidiirmisõ tähtaig om joba 11. lehekuu.

Ligembät teedüst saa Parvõ Marika käest, telefon 5349 9454, e-post umamekk@gmail.com.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit