Täüskasunuidõ koolitamist kõrraldav kogo Andras kuts üles märku andma noist opjist ja oppuisi kõrraldajist, kiä omma väärt tunnustamist. Sügüse peetäs täüskasunuidõ opjidõ nädälit, kon parõmbit kitetäs. Säänest kitmist võetas ette joba 20. kõrda.

«Pallõ kõiki, kiä omma tähele pandnu mõnt täüskasunut, kiä om opnu midägi ja tuuga umma ello parõmbas muutnu, timäst märku anda,» ütel’ Andrasõ juhatusõ liigõ, Võro täüskasunuidõ gümnaasiumi direktri Ojamaa Merike.

«Tuu opminõ ei piä olõma koolin lavva takan, tuu või olla ütskõik mis ala pääl,» selet’ Ojamaa Merike. Ka opmisõ kõrraldaja piä-i olõma kimmäle kuul, sama häste või tuu olla mõni väikumb selts vai ütisüs, kiä inemiisile midägi oppas.

Esieränis oodõtas säändsit kandidaatõ, kiä omma uma opmisõga kedägi umast kogokunnast kah üten tõmmanu. Muidogi ka noid, kiä lihtsäle väega tubli opja omma olnu.

Kittä tahetas ka noid, kiä oppuisi kõrraldasõ. Ettepanõkit oodõtas aasta opja, aasta koolitaja, aasta koolitusõsõbraligu ütisüse, aasta opiteo ja aasta raamadukogo kotsilõ.

«Raamadukogo ei olõ parhilla inämb õnnõ raamatidõ lainamisõ kotus. Sääl om väega põnõvit asju: käävä kuun opitsõõri, tihtsäle om raamadukogo uma kogokunna sõlmpunkt,» selet’ Ojamaa Merike, mille eräle raamadukogo vällä om tuudu.

Aigu kandidaatõ esitämises om kooni 15. lehekuu pääväni. Kotus, kon täüskasunuid opjit üles anda, om internetin kodolehe andras.ee pääl.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit