Kuuli raadiost, et inne valimiisi keeletäs kandidaatõ päähämäärmine är. A kuis saa är keeldä tuud, mis olõ-i viil alanu? Vai mille ma tohe-i tiidä, kedä valli? Vahtsõ valla omma ilmadu suurõ. Parhilla olõ-i ma nännü viil kõiki kandidaatõ nimmigi. A kedä nännü olõ, sõs nuu omma inämbähe võõra nime. Ku mõni omgi tutva nimi, sõs näko kül ei mõista mano panda. Vai vastapite: mõni inemine om näo perrä tutva, a ma tiiä-i, mis täl nimi om. Kõnõlõmada tuust, mis mõttõ näil omma mi valla iistvidämisega.

Mul om plaan säädüse muutmisõs. Ku kandidaadi omma vällä hõigatu, sõs panda kõiki ütesuurudsõ näopildi üteh nimmiga uulidsa viirde ritta. Nigu vanastõ sotstüü kangõlasõ. Ja las nä ripusõ sääl kas vai valimispäävälgi. Et inemise es pidänü valimiisi aigu põrsast kotih ostma.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit