Lõõdsamuusikat mängvä ansambli Oravapoisi pidä viiendät sünnüpäivä ja sai valmis edimädse plaadi.

Oravapoissõn mäng kolm lõõtsa, basskitarr ja jauram. Kuis tuu kokkomängmine algusõ sai, poisi ei mäletägi – tuu tull’ nigu esihindäst. Edimädse, kiä 2010. aastagal lõõdsa kätte võti, olli Vaheri Elvo ja Suurmanni Mart, kiä käve Põlva Lõõdsakoolin, veitü ao peräst nakas’ ka Lumõ Aigar näidega kuun lõõdsakoolin opma.

2011. aastaga jaanipääval oll’ edimäne ütenmängmine Haan’kasõ küläkeskusõ man. Edesi tulli kampa Lumõ Heli jauramiga ja Lumõ Kalmer basskitarriga. Edimält mängitigi uma valla pidodõl, a aasta peräst teivä Oravapoisi ilma joba Mulgimaal ja Kihnun.

Valmis saanu plaadi pääl omma vana tuntu rahvaligu laulu, mille saatõl saa nii jalga keerota ku üten laulda.
Plaadi näutämine ja sünnüpääväpido tulõ 5. põimukuul Haan’kasõ küläkeskusõn.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit