Inne jaani om Oravil iks peetü kodokotusõ ja küläde päivä, kohe oodõtas nii paigapäälsit ku siist peri inemiisi. Seokõrd, 16. piimäkuu õdagu tege as΄a erilidses vahtsõ pidoplatsi vallategemine.

Vana laululava oll’ jo aastit katski ja pitõ sai õnnõ hädäperäst pitä. Mõni aasta tagasi oll’ sääl ka palakahi. A sügüse sai valmis vahtsõnõ laululava, mille ehitämises kullu õnnõ valla uma raha.

Lavaedidse tandsuplatsi ja pinke jaos sai Piiriveere Liidri projektiga rahha mano.

Riidi, 16. piimäkuu õdagu lõigatas kõgõpäält lint läbi ja sõs nakkas pido pääle. Vahtsõ pidoplatsi saava är pruuvi uma valla rahvatandsja ja laulukuur.

Eloliidsi vahenummõrdõga naarutas päältkaejit Karisilla külätiatri naabrivallast. Tandsus laulva ja silmäillo pakva Kapriizi latskõsõ. Pito tugõ rahaga kohaligu umaalgatusõ programm.

«Teemi är!» talgopääväl sai laululava kõrvalõ pistü ka lipumast ja sinnä otsa EV100 mastivimpli. Nii või taad päivä pitä Eesti Vabariigi sünnüpäävä tähistämise algusõs Oravil.

Säinasti Ene


Vahtsõnõ laululava Oravil. Lava ja valmissaanu pidoplats tetäs tulõva riidi küläpääväl pidolidsõlt valla. Säinasti Ene pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit