29. piimäkuust 2. hainakuuni peeti Orava koolin rahvidõvaihõlist latsi folkloorilaagrit, kon muiõ tegemiisi hulgan sai valmis ka etendüs eesti ja udmurdi märdikombist.

Laagrin oll’ katõssa last Udmurdimaa pääliina Iževski kunstõ koolist, niisama katõssa Orava kooli folklooriansambli Käopojad liigõt ja neli last Kohtla-Järve Järve gümnaasiumist. Laagri teema oll’ maskõ sälgä säädmine ja santmisõ kombõ, miä sis perän ka lava pääle säeti.

Iževski kooli folkloorioppaja Begiševi Mihail, kiä etendüse valmis saamisõ iist huult kandsõ, pidä tähtsäs perimüskultuuri oppamist õkva säändside kimmä lõpptsihiga laagridõ vormin. Tiatri om timä meelest hää vorm, mis saa kokko köütä laulmisõ, perimüstandsõ opmisõ ja rahvamuusiga. Lisas and tuu Begiševi meelest perimüsele laemba tähendüse ja konteksti, latsõ nägevä perimüst läbi loomuligõ tegemiisi, kon om egäl as’al uma kotus.

Laagrilatsõ astsõ Võromaal üles kats kõrda: Piusa külästüskeskusõn ja Suurõ Muna kohvikun. Etendüisi anti ka Ida-Virumaal Iisaku muusõumin, Kauksi puhkõkeskusõn ja Kohtla-Järve keskplatsi pääl. Välläsõit nii kavvõndalõ miildü latsilõ väega.

Säänest laagrit peetäs joba aastit vaeldumiisi Eestin ja Udmurdimaal. Orava ja Kohtla-Järve noorõ jäivä pääle laagri lõppu põnõvusõga uutma kutsmist tulõval aastal Udmurtian peetäväle laagrilõ.

Taali Kati


Folkloorilaagri latsõ märdisandikostüümen võrokeelitsit sõnno opman. Taali Kati pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit