Vana-Võromaa muusõumi pakva kooliopilaisilõ ja latsiaialatsilõ köütvit muusõumitunnõ ja teemapäivi, kon latsõ saava tiidmisi kor’ada hoobis tõistmuudu ku koolitunnin. Oppaja, kiä sa tahat umma ainõt latsilõ põnõvambalt opada, tulõ latsiga muusõummi opma!

Näütes saa muusõumitunnin teedä, kuis asju mõõta, ku käeperi olõ-i päsülät ega tollipuud. Aoluutunnõn saad tarkus jääs parõmbahe miilde, ku esi mõnt vanaaolist tüüriista proovit. Luudusoppusõlõ andva värmi teemapäävä, kon tegemist jakkus nii välän, mõtsan ku aidan. A kunstitunni võinu tetä hoobis gallõriin – sääl avitas luvva kunstnigõ vaim. Muusõumin saat oppi esisugutsit tarkuisi käsitüüst kooni matõmaatikani.

Kae muusõumitunnõ ja teemapäivi kotsilõ täpsämbält: wi.ee/et/muuseumid/elamusope-muuseumis/ ja lepü kokko pasva aig. Teedüst saa mano meiliga reet.roop@wi.ee vai telefoni 521 0671 päält.

Roobi Reet


Vanaaolidsõ kohtopidämise läbimängmine Mõnistõ muusõumin. Mõnistõ talorahvamuusõumi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit