Põlvamaa umavalitsuisi liit uut 24. vahtsõaastakuus taotluisi maakunna tiinidemärke ja Põlva maakunna korgõmba avvotasu vapimärgi välläandmisõs. Kandidaatõ võiva esitä kõik inemise ja asotusõ. Esitämise taotlusvormi saa internetist www.polvamaa.ee/et/tunnustamine. Kandidaadi tulõ esitä Põlvamaa umavalitsuisi liidulõ e-postiga polvamaa@polvamaa.ee vai postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva.

Maakunna tiinidemärgi kandidaatõ oodõtas ka Võro maakunnan. SA Võrumaa Arenduskeskus uut kooni 3. radokuuni taotlusi maakunna korõmbidõ avvotasudõ, vapimärgi ja tiinidemärgi andmisõs. Avvohinna andmisõ taotluisi võiva esitä maakunna umavalitsusõ, volikogu, juriidilidse isiku, liidu, ütistü, seldsi, klubi ja hariligu inemise.

Taotlusõ vormi ja ligemb teedüs tiinidemärgi kotsilõ omma saia Võromaa arõnduskeskusõ kodolehe pääl.

Tunnustusõ antas saajilõ vabariigi aastapäävä paiku.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit