Võro instituut üten Põlva ja Võro maakunna arõnduskeskusõga om vällä kuulutanu timahavvadsõ Hindätiidmise avvohinna konkursi. Ettepanõkit avvohinna saajidõ kotsilõ oodõtas joba tulõva nädäli lõpus.

2012. aastagast om latsiaiulõ, koolõlõ ja kultuuriasotuisilõ, -ütisüisile ja -seltsele vällä antu Hindätiidmise avvohinda, mink mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvo seen. Timmahavvagi saa egäüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb.

Avvuhindo välläandmisõ man kaias:

– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä näüdätäs;
– kuis hindätiidmine ja hindästpidämine vällänpuul koto silmä nakkas;
– kuis hindätiidmist ja hindästpidämist noorilõ edesi andas.

Avvohinna alospaprõ ja ülessäädmise vormi omma välän Võro instituudi kodolehe wi.ee pääl. Ettepanõgi pallõldas saata Võro instituuti aadrõssil Tarto 48, 65609 Võro vai e-postiga wi@wi.ee pääle radokuu 21. pääväs (21.02.2020). Avvohinna saajit kitetäs imäkeelepäävä paiku, 16. urbõkuul (16.03.2020).

Hindätiidmise avvohinna omma varatsõmbil aastil saanu:

2012. aastagal Orava kuul, Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühm ja Haanimiihhi nõvvokoda;
2013. aastagal Haani kuul, Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külätiatri;
2016. aastagal Mammastõ latsiaia ja kooli keelepesä rühm, Mammastõ latsiaia ja kooli kavvanõ võro keele ja kultuuri oppaja Lepassoni Marju, Orava kuul ja Võromaa spordiliit;
2018. aastagal Rõugõ latsiaia keelepesärühmä ja Põlva latsiaia Pihlapuu keelepesärühm; Mõnistõ kuul ja Puiga põhikuul; Mõtsavelle talo ja nall’apunt Laheda Muti.

Võro Instituut

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit