Pastoi no, paravoss! Ma olõ kongi silmä kinni lasknu? Mille ti Misso valla Haani, Mõnistõ, Rõugõ ja Varstuga kokko lasiti panda?

Parhilla olnu hää võimalus Setomaast terve Setomaa tetä ja Võromaast Võromaa. Mille sääne võimalus käest lasti?

Mille lastas määndselgi volikogo esimehel vai tõsõl paigapäälitsel taidlõjal aolugu ümbre kirota?

Tõnõ asi om vahtsõlõ vallalõ Haanimaa nimes pandminõ. Võromaa, tuu seen om viil Haanimaa, Haanimaa seen om umakõrda Paganamaa?

Kas ti tiiti määnestki matrjoškat, et üte matrjoška seen om tõnõ, tõsõ seen kolmas, kolmanda seen neläs jne kooni viimäne väiku matrjoška om kärbläsesita suurunõ?

Sõna Haanimaa saat Võromaalõ tulnulõ inemisele võlss signaali. Misso ja Haanimaa? Varstu ja Haanimaa? Rõugõ miis läts’ Tiganigu puuti?

Ku Haani om kõik aig olnu Rõugõ kihlkunnan, sõs no nakkas Rõugõ Haani all olõma? A kana ei mahu muna sisse är, uskõ minno.

Maa valla nimes? Nall’a tiiti? Mõni lapjumiis või tahta umma aiamaad valla nimes, täl või ollaki sääl häste sitaga läbi kaivõt maa, a valla nimes ei lää Aiamaa kuigimuudu. Niisama ei passi valla nimes Hainamaa.

A ku sul om krunt, sõs toda või joba valla nimes kaalu.

A sõs piät kaema, kas tuu krundi kommunikatsiooni vallakeskusõ tarvidusõ är rahuldasõ.

Ku üts bussitäüs väikeisi Jaapani turistõ su peldigu toro umbõ ajasõ, sõs või olla võimalik, et su krunt es kanna kokko lännü valdu kuurmat vällä.

Ku kommunikatsioonõ jaos rahha ei olõ, om muidoki kõgõ võimalik turisti Misso kemmerguhe saata?

A sinnä om pikk tii. Ku turist peräle jõud, taht tä hoobis mõskõ. Tuu või jälki Missolõ üle jõu käümä naada.

Nii et ärke jamagõ, ku valla kokko pantas, sis piät egä vahtsõnõ vald uma nime vällä ka kandma.

Laskõ, hää Haani mehe ja kõik nimekomisjoni, edesi Plaani mäest salvokelkõ ja perselauduga alla, a ei tulõ ti uma Haanimaa nimega mu Varstut okupiirmä.

Tõsõs, Suur-Haanimaa häötäs parhilladsõ Haanimaa väega hägotsõs ja segätses. Ilosast ni esierälidsest kotussõst saa tükk maad lahjõmb supp.
Vahtsõ valla nimes piät saama Rõugõ vald ja jutul lõpp. Kerik ehitedäs kesk küllä, niimuudu omma neo as’a kõik aig olnu.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
reformimiis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit