18. põimukuul peet Põlva ökofestivali perepäiv Karilatsi muusõumi man läts’ kõrda: ilm oll’ hää ja rahvast hulga. Perrepääväl asti üles ka Laheda Muti, kiä teivä festivali jaos säändse räpiluu:

Ökofestivali räpp

Küll om Karilatsin olla vahva,
kokko om tulnu hulga rahvast.
Inemistel hää om miil,
ökofestival om siin!

Ilm om hää ja toit om mahe,
olemine väega lahe!
Rõõmustas nii eit kui taat,
Karilatsin võimas laat!

Platsi pääl tan kari latsi,
sekkä mitu külä matsi,
miihi, naisi, vannu, nuuri,
inemisi väiksit-suuri!

Rahvast hulka, kaupa pallo,
osta sinki, osta kallo!
Joogis õllõkõist ja kalja,
sekkä muti teevä nalja!

Laval laulu, tandsu, tralli,
hinna kah ei olõ kalli!
Ökofestival om äge –
õnnelik, kiä sjoda näge!

Määri Andrese laulusõna


Marga Janeki pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit