Seo riidi, 17. põimukuul lätt Põlva maakunnan valla Ökofestival. Kavast löüd pall’o tegemiisi ja kaemist nii latsi ku suuri inemiisi jaos.

Näütüses saa riidi päivä suurõtiimuusõumin puust mängomassinit meisterdä ja Rosmal bioenergeetilist joudu ammuta, a õdagu joba Piusal nahkhiiri kaia. Puulpäävä om valla mitu taloaida, Ihamarun opatas luuduspilte ja Karilatsin kosmeetikat tegemä.

Suur festivali perrepäiv om pühäpäävä, 19. põimukuul Põlvan: plaanin om luudustuutidõ laat ja kirriv kultuuriprogramm. Täpsembält saa mano kaia https://ecofest.ee/programm/.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit