Pühäpäävä, 17. süküskuul om Võrol politsei- ja piirivalvõammõdi ja pästeammõdi ütitsen huunõn perrepäiv.

Tähistedäs 150 aasta müüdäsaamist tulõtõrjõ asutamisõst Võro liinan. Päiv nakkas pääle kell 12 rongikäügiga vana tulõtõrjõmaja mant Seminäri uulidsa pääl.

Kellä 14st pääle saa täämbädsen politsei- ja pästemajan ekskursioonil kävvü, pästjide tüüd kaia, pruuvi sainast üles ronni ja rattaga vigurisõitu tetä. Tegemiisi om tuul pääväl viil.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit