Riidi, 3. lehekuu pääväl Villändin peetü suurõ üleriigilidse nuuri perimüsmuusikidõ võikimängmise võitsõ är 18aastanõ Urvastõ lõõdsamiis Konnula Herbert. Kokko võtsõ Eesti perimüsmuusiga keskusõ kõrraldõdust võikimängmisest ossa 71 nuurt perimüsmuusikut.

«Olõ lõõdsamängjä Urvastõst, käü Tartun Jaan Poska gümnaasiumin 11. klassin,» tutvustas küländ väiku jutuga Konnula Herbert hinnäst.

Pillimängmise pisiläse herät’ Herbertin vanaesä, kiä koton klavõrit ja karmoškat mängse. Uma edimädse muusigakoolitusõ sai Herbert Antsla muusigakoolist, kon tä klavõrit ja lõõtsa opsõ. Ja kuigi tä olõs parõmba meelega karmoškat opnu, meelüt’ edimäne lõõdsaoppaja Laube Kadri tedä lõõtsa mängmä.

«Kadri ütel’, et opi lõõts är, sis tulõ karmoška esihindäst,» tulõtas Herbert opmisõ alostust miilde. No om juhtunu nii, et Herbertist om saanu iks lõõdsamiis, karmoškamängmist om tä kül pruuvnu, a eräle opnu ei olõ.

Täämbädses om Herbert lõõtsa mängnü jo kümme aastakka. Timä edimäne pill oll’ Saksa Hohneri lõõts. Teppo tüüpi Eesti lõõtsa mäng tä 2014. aastast pääle. Pilli om Herbertile meisterdänü Urvastõ pillimeistre Vuksi Alar. Parhilla om uma pill meistri käen remondin ja pildi pääl mäng tä Ubina Juhani käest lainatu pilliga.

Päält Antsla muusigakooli opsõ Herbert pilli Võrol Ojasaarõ Toomassõ käe all. Täämbä oppas tedä Tarton Elleri koolin Ubina Juhan.

Perämädse hetke võit

Üles om Konnula Herbert astnu võikimängmiisil Võrol, Villändin, Haapsalun ja muialgi. Ka Tal’na Televisiooni «Rahvalõõtsal» sai Herbertit nätä.

Üleriigilidsel nuuri perimüsmuusikidõ võikimängmisel es käü Herbert edimäne kõrd. «Ma olõ sääl mitu kõrda käünü ja mitu kõrda om häste kah lännü, a no tull’ seo perisvõit,» om Herbert rõõmsa. Tä seletäs, et seo oll’ ka perämäne aasta, ku timä taast võistlusõst ossa võtt’. «Vannusõpiir om sääl kooni 18, seo aasta saigi ma perämist kõrda ossa võtta,» kõnõlõs Herbert.

Villändin võti mõõtu esisugumaidsi pillega muusigu. Lõõtsu oll’ 16 tükkü, viiulit ja kandlit kah hulga. Määne tunnõ oll’, ku päävõit vällä kuulutõdi? «Peris hää tunnõ oll’,» jääs Herbert tasalikus.

Võikimängmisel pidi egä pillimiis ette kandma kats esimuudu eesti perimüsluku. Herberti mängidü luu olli «Vahtra polka» Kikka Karla perrä ja «Akordeoni valss» Teppo Aivari perrä.

Herbert ütles, et võit tulõ es kergele. «Küländ kimmäs konkurents oll’. Peris pall’u om noid, kes häste mängvä.»

Pillimehe leib

Vahtsit lugusit opp Herbert niimuudu, et jätt viisi miilde ja sis nakkas pilli päält otsma, kuis taa lugu käü. Mõnõ keerolidsõmba luu pruuv inne klavõri pääl kah är. Ja paar luku om tä opnu noodi perrä, kuigi hindas kõgõ inämb rahvamuusiga opmist kuulmisõ perrä.

Nigu lõõdsamängjä perämädsel aol iks, võtt ka Herbert mõnikõrd pillimängu mano laulu üles. Lemmiklaulu tä nimmada ei mõista, ütles, et laulõ om egäsugutsit ja timä laul tujo perrä. Üts kimmäs laul, midä lõõdsamehe umas hümnis pidävä, om «Pillimehe leib», tuud laul Herbert iks kah.

A määne tuu pillimehe leib periselt om, kas nuurt pillimiist üles löüdäs ja mängmä iks kutsutas? «Esinemiisi vahepääl tulõ ette, pall’u ei olõ, peris egä nädälivahetus iks ei olõ,» seletäs Herbert. Hariligult kutsutas lõõdsamiihi sünnüpääväle ja üles löüdäs pillimiis inämbüisi tutvidõ kaudu.

A määndse omma Konnula Herberti muu huviala? «Egäsugunõ tehnika huvitas minnu. Autovärk, arvuti, elektroonika,» kõnõlõs Herbert, a tunnistas, et kooli ja pillimängmise kõrvalt väega aigu üle ei jääki. Nii ei mõista tä ka täämbä üteldä, midä täpsele tä tulõvigun tetä taht. «Mõttit om, a ei suta otsusta,» jääs Herbert salaperälidses.

Rahmani Jan


Lõõdsamiis Konnula Herbert. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit