Nopri talomeierei Misso kandin Kärinä külän om võtnu hindäle tsihis naada tuutma Eesti kõgõ parõmba kvaliteediga piimä. Seo riidi tetäs Noprin pidolidsõlt valla vahtsõs tett lehmälaut, kohe puhtamba piimä saamisõs investeeriti 1,5 miljonni eurot. Taloperemiis Niilo Tiit nimmas vahtsõt lauta säitsmetärnifarmis.

«Piimä kvaliteedi jaos om tähtsä eläjide hääolo ja tuud hindasõ üle ilma piimätarga kuvvõ kõgõ tähtsämbä näütäjä perrä. Nuu omma süük, vesi, valgus, õhk, rahu ja ruum. Ja mi säitsmes tärn om tuu, et meil om kõgõlõ miiskunnalõ antu selge ülesannõ tuuta Eesti kõgõ puhtambat piimä,» seletäs Niilo Tiit.

Puhas piim tähendäs, et halvu pisiläisi om piimä seen nii veidü ku võimalik. Tuujaos tulõ eläjit pitä, süütä, nüssä ja piimä hoita nii puhtana ku saa. «Tarvitaja jaos tuu tähendäs, et ku tä ost selget lehmäpiimä, sis tuu püsüs kavvõmb ku hariligu farmi piim. Ja ku mi kõgõ puhtamba piimä tuutmisõga olõmi toimõ saanu, saa tuust piimäst edesi ka parõmbat toodõt. Maailma kõgõ parõmba piimätuutõ tetäs värskist piimäst, a tuujaos omgi vaia, et piim om esieränis hää,» kõnõlõs Niilo.

Nopri lehmälaut sai vahtsõs tegemise aigu kõgõ muudsamba juhtmisõ, perräkaemisõ ja timmise abimehe, tuu tähendäs automaatika. Pääle tuu tetti asju ka eläjide mugavambas olõmisõs: eläjä saiva vedrotava söödäpiirde ja kummimati jalgu ala. Robotidõ abiga käü ka kõik sitamajandus, mis om Noprin virtsa pääl, egäsugumaidsi tasõmidõ kaemisõ ja automaatsegämisega. «Söödäga majandamisõst nika ku sita põllu pääle viimise ettevalmistamisõni om Nopril kõik nii korgõl tasõmõl, ku nii väikul ettevõttõl maailman olla saa,» kitt Niilo Tiit.

Parhilla om Nopri lehmälaudan 220 lehmä, kotussit om 337 lehmä jaos. Plaan om kotussõ täüs saia ja uman meierein ka inämb tetä. Täämbädsel aol töödeldäs 2/3 piimäst esi, 1/3 müvväs Võro juustutüüstüsele.

«Tsiht om esi rohkõmb tetä, et meil olõsi siin küläh rohkõmb tüüd ja põnõvust ja lisaväärtüst. Lihtsäle edesikestmine kah’us täämbädsel pääväl ellojäämisvõimalust ei anna, esieränis noorõmbidõ inemiisi silmih, kellest olõnõs, kas maaettevõtlus ja söögitüütlemine läävä edesi vai ei,» löüd Nopri talo peremiis.

Rahmani Jan


Nopri taloperemiis Niilo Tiit valmistas ette vahtsõs tettü lauda pidolist vallategemist. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit