Võromaa keskraamadukogo kõrraldas ütenkuun Võro nuurikeskusõga 26. süküskuul koolitusõ, kon vanõmbilõ inemiisile, kiä veidü arvutit mõistva, opatas nutimassinidõ tarvitamist.

Koolitus om mõtõldu raamadukogo lugõjilõ ja koolitusõlõ tulõja piäs üten võtma uma üsäpuutri, tahvliarvudi vai nutitelefoni. Raamadukogon omma ka olõman tahvliarvudi, midä osavõtja saa koolitusõl pruuki, ku vajja piäs minemä. Egä osavõtja saa hindäle uma noorõ oppaja, kinka ütenkuun kaias, määndsit häti või egäpääväelon nutimassinidõ tarvitamisõl ette tulla.

Koolitusõst ossavõtmisõs pallõldas kõlista telefonil 782 1912 vai saata e-kiri aadrõssi merle@lib.werro.ee pääle. Kirja om vajja panda, selle et kotussid om kimmäs hulk.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit