Minevä nädäli lõpun Tal’nan peet nuuri laulu- ja tandsupido jääs aolukku tuuga, et noorõ teivä vihmadsõ ilma peräst ärjäetü tandsupido etendüse asõmõl kipõstõ uma tandsupido. Mõnõ tunniga aeti vällä tarvilik tehnika ja 1000 tandsjat tandsõva umma lusti vällä Tal’nan Vabadusõ platsi pääl.

Noorõ näütsi niimuudu, et sutva tetä väega hääd ütist tüüd. Et ku midägi väega tahetas, saias kõik kõrda. Ja ku üts suur asi om kõrda saanu, jääs sääne esitegemise rõõm noorilõ pikembäs aos külge. Tuu, midä esi ja uma tahtmisõ perrä opit, jääs kõgõ parõmbalõ külge.

Noorõ saava peris hulga sõnna ka täämbädsen Uman Lehen. Võiolla piäski näid tsipa inämb kullõma? Vast omgi loosung «Nuurus om hukan!» tsipa vanas jäänü?


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit