19.–20. hainakuul peeti Kanepin edimäst kõrda Kanepi festivaali. Pido oll’ ette võet väega suurõlt: katõ päävä joosul asti Jõksi laululava man üles tunnõdu bändi, näütüses Singer Vinger, Bombillaz, Shanon ja viil tõisigi.

Säälsaman oll’ üles säet ka valgusmõts ja sai nätä uhkõt valgusetendüst. Kanepi seldsimaja man peeti laatu, kon müüdi kotusõpäälist ja kanebikasvõst tettüt kraami. Huvilidsõ saiva ossa võtta tsihiotsmismängust NutiKanep, miä tutvust’ Kanepi valda, ja kävvü kanebilabürindin, määnest varramba Eestin olnu olõki-i. Elo (12) kõnõl’, et labürindin kävvü oll’ väega äge, egä nuka pääl olli sildi, millest mõnõ kiroti kanebikasvust ja tuu pruukmisõ võimaluisist, tõsõ hoobis Kanepi kandi elost. «Peris põnnõv oll’, kasvu olli korgõ ja mitu kõrda essümi är kah, a mõnõ kotusõ pääl olli raa õigõ tii pääle sõkutu.» Henn (10) ütel’ mano: «Ma es lövväki lõppu üles, jäie silte kaema. Üte sildi pääl oll’ kirän, et är siist kasvõ võtku, muidu näet säidse aastat nägemiisi.» «Jaa, a Henn võtsõ iks!» märkse Elo.

Festival lõppi uhkõ tulõvärgiga. Pito kõrraldiva Kanepi valla nuurikeskuisi noorõ. Tuu om iks väkev, et Kanepi kant om uma nime üle uhkõ, om löüdnü tuu kaudu uma näo ja et sääl om pall’o inemisi, kiä kodokandi ellu vitä tahtva.

Rahmani Hebo


Kellamäe talu kanepipõllu sisse tetti festivali puhus labürint, midä saava põimukuu lõpuni kõik tahtja esi kaema minnä. Müürsepä Tuule pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit