Joba 18 aastakka saava ütel keväjäpääväl Võro küle all Puigal kokko latsõ, kiä mängvä võrokeelitsit näütemängõ. Tuuperäst võigi üteldä, et minevä riidi Puigal peetü näütemängupäiv jõudsõ täüsikkä.

Näütemängõ mängiti katõn jaon ja paigan: latsiaialatsõ Puiga latsiaian ja koolilatsõ koolimajan. Latsiaian sai nätä kuut näütemängu ja sama pall’o tükke jõudsõ koolilava pääle.

Latsiaialatsi mängun oll’ tunda lustiga tegemist. Mängidü tükü es olõ väega lihtsä, tegeläisi oll’ hulga ja pia egän tükün oll’ ka uma laulu- vai tandsunummõr. Sõmmõrpalo latsõ tei kogoni pupitiatrit. Võro kiil tull’ latsil väega häste vällä, määnestki kangutamist külh kuulda es olõ. Puigalõ olli kokko sõitnu latsiaialatsõ Võrolt, Põlvast ja Sõmmõrpalost, Puiga latsõ esi kah asti muidogi üles.

Koolilatsi näütemängupäiv Puiga kooli saalin tõi kokko koolilatsõ Puigalt, Mõnistõst, Harglõst ja Oravilt. Mängidü tükü olli pikembä ja nätä sai ka küländ tõsist ja mõtlõmapandvat tiatrit. Ja miä kõgõ tähtsämb: ka koolilatsi mängmine es paistu kuigi pingutõt, innembi sai iks tunda tegemise rõõmu.

Näütemängupäivä kõik naa aasta vidänü Ruuli Helve võtt 18 aasta joosul nättü kokko niimuudu: «Om olnu väega pall’o truppõ, om väega pall’o huvitavit näütemängõ tettü kooni muusikalini vällä. Om olnu ka tagasilüüke, a alla viie trupi ei olõ mi näütemängupääväl kunagi üles astnu.»

Õnnõ ja jõudu täüsikkä jõudnulõ Puiga näütemängupääväle!

Rahmani Jan


Harglõ põhikooli tükün «Liinaminek» sai nätä tiatrilõ umast tülütsemist ja kavalust, a kõik lõppi iks ilostõ ja lauluga. Pildi pääl Hermlini Birgit, Rätsepä Kadri ja Mažorovi Siiri. Rahmani Jani pilt


Näütemängupäiv latsiaian. Põlva latsiaia Pihlapuu Vanderselle rühm mäng näütemängu «Klaasist sild ja kassikõnõ». Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit