3. piimäkuul mängse Põlva liina harrastustiatri Põlva kerikun näütemängu «Jumalasulane». Tükk kõnõlõs inneskidse tunnõdu Põlva keriguoppaja Kimmeli Jüri elost ja jumalatiinmisest. Kimmeli Jüri Georg (1899–1982) oll’ aastil 1945–1982 Põlva Püha Neitsi Maarja kogodusõ opõtaja.

Näütemängo kirot’ dokustaatõ ja Kimmeli noorõmba tütre mälestüisi perrä kokko ja säädse lava pääle Villa Sirje. Pääossa mängse Lutsu külä miis Rüütle Janno (pildi pääl). «Läts’ häste, istmiskotussõ olli täüs ja jäädi rahulõ,» ütel’ Rüütle Janno pääle etendüst.

Kinkal seokõrd lugu nägemädä jäi, saa tuud kaia kesk suvvõ, 23. hainakuul. Sis mängitäs tükkü vahtsõst säälsaman Põlva kerikun.

UL


Lutsari Aneti pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit