Ildaaigu kõndsõ Tal’na kaubamajast müüdä ja näi kaemisaknõ pääl säänest pilti. Imelik om tuu, et takah om külh «molo» kirotõt, a noil kujukõisil olõ-i pääh määnestki moll’o. Musta Riivo jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit