Vana-Võromaa muusõumi pakva alostavas opiaastas kooliopilaisilõ ja latsiaialatsilõ köütvit muusõumitunnõ ni teemapäivi, kon latsõ saava tiidmiisi kor’ada hoobis tõistmuudu ku koolitunnin.

Näütes saa muusõumitunnin teedä, kuis asju mõõta, ku käeperi olõ-i päsülät ega tollipuud. Aoluutunnõn opit tarkus jääs parõmbahe miilde, ku saat esi mõnt vanaaolist tüüriista pruuvi. Luudusoppusõlõ andva värmi teemapäävä, kon tegemist jakkus nii välän, mõtsan ku aidan. A kunstitunni võinu tetä hoobis galõriin – sääl avitas luvva kunstnigõ vaim. Muusõumin saat oppi esisugutsit tarkuisi käsitüüst kooni matõmaatikani.

Muusõumitunnõ ja teemapäivi saa telli nelän Vana-Võromaa muusõumin: aoluulidsõ postitii veeren Karilatsi vabaõhumuusõumin, Läti piiri lähkül Kuutsi külän Mõnistõ talorahvamuusõumin, Võro liinan Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuusõumin ja Katariina alle veeren Vana-Võromaa kultuurikuan.

Muusõumitunnõ ja teemapäivi kotsilõ saa ligembät teedüst internetist aadrõssi wi.ee/muusoumi/opi-muusoumin/ päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit