Tulõva puulpäävä, 20. lehekuu õdagu tegevä muusõumi uma ussõ valla. Tähistedäs üle-euruupalist muusõumiüüd, timahavanõ teema om mängmine.

Vanal-Võromaal om 13 kotust, kon muusõumiüü programmi tetäs. Om egäsugumaidsi mängõ, lisas pillimängo, midä inämbüsin paigun kuulda saa.

Räpinäl kõnõlõs Kalla Urmas umaaigsõst Räpinä kuulsast viiolimehest Pilli-Reinust.
Põlva talorahvamuusõumin otsitas käkitüid salaperäliidsi asjo.
Pähnil näüdätäs Družba saagõ ja lastas tuud ka näppi.
Vahtsõliina linnussõn käävä keskao mängo.
Pokumaal lastas hinnäst üten giidiga mõtsa piaaigu är essütädä ja kullõldas mõtsa helüsiid.
Rogosil mängitäs varandusõotsmist.
Mõnistõ muusõumin Kuudsil käüdäs üüse külä pääl.
Kreutzwaldi muusõumin mängitäs Kalõvipoja kiviviskamisõ mängõ.
Munamäel ja Teppo lõõdsatalon kõnõldas Kreutzwaldi juttõ võro keelen.
Suurõtiimuusõum saa ütes suurõs mängoplatsis.
Vana-Võromaa kultuurikuan mängitäs lavvamängõ, laulumängõ, tsõõrimängõ.
Süvähavva villavabrikun näüdätäs külä päält kokko otsituid mängoasjo.

Kae mano: muuseumioo.ee

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit