Kässiga kõnõlõminõ

Kuuli raadiost, et pia nakkasõ mi tii pääle tulõma esijuhtja auto. Tuu olõ-i kül määnegi uudis. Mu meelest om inämbüs autit, mis uulidsa pääl liikva, esijuhtja.

Innembä oll’ kavvõst nätä, et inemine kõnõl’ sõidu aigu telefoniga, täl oll’ käsi kõrva man. Parhilla jo inämb telefonõga ei kõnõlda. Tuu tähendäs, et ei kõnõlda suu ja helüga, a kõnõldas kässiga. Ku inemisel om nutitelefon, sõs tä piät vähembält üte käega tuud riibma. A vahepääl viil katõga. Ja nii ei olõki aigu autot juhti ja auto piät esi sõitma, selle et juht kaes kõik aig ummi jalgu vaihõlõ vai kohegi kõrvalõ.

Auto omma targa ja pia või olla nii, et juht ei tiiäki, kohe auto tä vii. Peris vanastõ, ku talomiis hinnäst kõrdsih purjo jõi ja vankrihe magama jäi, mõistsõ hopõn tä iks kodo viiä. Ku esijuhtja auto kah nii nakkasõ tegemä, sõs om tuu kül hää asi. A ku mehel om mito naist, kas sõs auto tiid, määndse naasõ mano miis minemä piät?

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit