Uma kõrvõnu mekk

 
Ma kuuli raadiost, et uma kandi söögikraam om tervüsele iks kõgõ parõmp. Selle vast laado päält tuud hääd kraami ostõtaski.

A riigipiiraku küdsämise man om viimätsel aol kül hättä jäädü. Olku sõs söögikaardi pääl tordi vai kotletisaia. Kõik om segi nigu pudõr ja kapsta.

Egä pernaanõ tiid, et hää söögi või sita soostiga är tsurki. Nii om mõnõ ministri jutuga kah. Jutu mõtõ võisõ eski õigõ olla, a ku tuu om kõnõldu häbemäldä sõnnoga, ei mälehtä peräst kiäki, millest jutt käve.

Ku hää liha pääle om valõt kõrvõnu suust, sõs ei nakka kiäki tuud lihha pruuvmagi.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit